The Alley Ramindra
ดิ แอลลี่ รามอินทรา

จากที่ดินกว่า 7 ไร่ บนที่สุดของทำเลทอง ถนนสายสำคัญของกรุงเทพฯ โซนตะวันออก กลายเป็นที่มาของ “ดิ แอลลี่” ได้อย่างไร เราเห็นภาพการเติบโตของชุมชนย่านรามอินทรา พื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรน้อยใหญ่, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า เราเห็นความเจริญที่มาพร้อมกับการขยายตัวของเมือง เห็นการขยายตัวของระบบขนส่งสาธารณะ และเห็นภาพวิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งชีวิตเร่งรีบ แข่งกับเวลา, ทั้งชีวิตสนุกสนาน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง หรือกระทั่งภาพความอบอุ่มของการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว มันคงดีมาก หากจะมีสักที่ ที่ตอบโจทย์ทุกจังหวะการใช้ชีวิต ในเวลาที่เร่งรีบ มีจุดแวะพัก จอดรถสะดวก หาอาหารอร่อยๆ ทานได้ พร้อมทั้งมีเครื่องดื่มดีๆ ไว้บริการ ในเวลาผ่อนคลาย มีจุดนัดพบ ที่เดินทางสะดวก มีร้านให้นัดรวมตัวกับคนรู้ใจ หรือจะจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านก็ยังได้ โครงการ “ดิ แอลลี่” จึงเกิดขึ้น เพราะเราอยากเห็นทุกภาพเหล่านั้นของชีวิตคุณ